ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο κανονισμός για την σήμανση των προϊόντων αποτελεί σημαντικό μέσο για την προώθηση υγιέστερων συνηθειών και οι δημόσιοι οργανισμοί είναι σε ιδανική θέση για να το χρησιμοποιήσουν. Για τους καταναλωτές, η σήμανση των τροφίμων είναι η κύρια πηγή πληροφοριών στο σημείο πώλησης. Είναι δικαίωμα των καταναλωτών να κάνουν συνειδητές επιλογές σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζουν, και είναι υποχρέωση των δημόσιων οργανισμών να διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές είναι σε θέση να το πράξουν. Οι σημάνσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την παροχή πληροφοριών και την εκπαίδευση των καταναλωτών στην πρόληψη και τη μείωση των βλαβών που σχετίζονται με τις ψυχοδραστικές ουσίες. Αυτή η πολιτική δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μια πρωτοβουλία που θα τροποποιήσει τη συμπεριφορά εν μία νυκτί, αλλά ως ένας τρόπος για να φέρει σταδιακή αλλαγή με την πάροδο του χρόνου.

Η σήμανση στα προϊόντα παρέχει μια μοναδική ευκαιρία στις κυβερνήσεις να διαδίδουν μηνύματα προαγωγής της υγείας στα σημεία πώλησης και κατανάλωσης. Η σήμανση πληροφοριών είναι ένα φθηνό εργαλείο που παρέχει άμεσες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με την κατανάλωση ψυχοδραστικών ουσιών.

Ως επιλογή δράσης, ο ΠΟΥ, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης, προτείνει να ληφθούν μέτρα για την εισαγωγή μιας σειράς προειδοποιητικών ή ενημερωτικών σημάνσεων σε όλους τους περιέκτες αλκοολούχων ποτών.

Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία μηνυμάτων που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής σήμανση υγείας, καθένα από τα οποία εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό: (i) προειδοποιητική λέξη για να προσελκύσει την προσοχή ii) εντοπισμός του προβλήματος, iii) επεξήγηση των συνεπειών σε περίπτωση έκθεσης στο πρόβλημα· και (iv) οδηγίες για την αποφυγή του προβλήματος. Η οπτική διακριτότητα της σήμανσης μπορει να ενισχυθεί με τη χρήση έντονου χρώματος, χρωματικής αντίθεσης αντίθεσης, ευκρινούς πλαισίου και εικονογραφικά σύμβολα.

Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία μηνυμάτων που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής σήμανσης υγείας, καθένα από τα οποία εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό:

i) προειδοποιητική λέξη για την προσέλκυση της προσοχής.

ii) εντοπισμός του προβλήματος.

iii) επεξήγηση των συνεπειών σε περίπτωση έκθεσης στο πρόβλημα.

iv) οδηγίες για την αποφυγή του προβλήματος.

Η οπτική διακριτότητα της σήμανσης μπορει να ενισχυθεί με τη χρήση έντονου χρώματος, χρωματικής αντίθεσης αντίθεσης, ευκρινούς πλαισίου και εικονογραφικά σύμβολα. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές προτιμούν τους σύντομους ισχυρισμούς της εμπρόσθιας σήμανσης από μακροσκελείς επεξηγήσεις με οπίσθια σήμανση ή συνδυασμό και των δύο. Επιπλέον, μελέτες έχουν αναφέρει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για τις σημάνσεις χρησιμοποιώντας γραφικά και σύμβολα, σημάνσεις επιθέτων και σημάνσεις με ελάχιστο αριθμητικό περιεχόμενο της ψυχοδραστικής ουσίας. Η γνώση της θερμιδικής ποσότητας για τα αλκοολούχα ποτά είναι πολύ περιορισμένη, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον των καταναλωτών για τέτοιου είδους πληροφορίες. Παραδόξως, λίγες μελέτες έχουν αναλύσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τις διατροφικές σημάνσεις στα αλκοολούχα ποτά. Ωστόσο, τα ευρήματα φέρνουν στο φως ένα σαφές κενό πληροφόρησης (περιορισμένη γνώση του θερμιδικού περιεχομένου των αλκοολούχων ποτών) και ένα έντονο ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη συμπερίληψη των διατροφικών πληροφοριών στις σημάνσεις.

  - Οι σημάνσεις πρέπει να τοποθετούνται σε τυποποιημένη θέση στη συσκευασία.

  - Το μέγεθος της σήμανσης πρέπει να προσδιορίζεται ως ελάχιστο ποσοστό του μεγέθους της συσκευασίας.

  - Πρέπει να χρησιμοποιούνται περιστρεφόμενα μηνύματα, με επαρκή ζωντάνια και δύναμη για την προσέλκυση καταναλωτών.

  - Το κείμενο πρέπει να διαχωρίζεται με σαφήνεια από άλλες πληροφορίες στη σήμανση (για παράδειγμα, να τοποθετείται σε συσκευασίες με φαρδιά περιγράμματα).

  - Το κείμενο πρέπει να συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της χώρας στην οποία πωλείται το προϊόν.

  - Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ενημερωτικές και να λαμβάνονται από συνεχιζόμενες εκπαιδευτικές εκστρατείες.

  Η παροχή διατροφικών πληροφοριών, όπως το ενεργειακό περιεχόμενο, επιτρέπει στους καταναλωτές να παρακολουθούν καλύτερα τη διατροφή τους και διευκολύνει τη διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Προειδοποιητικες Σημανσεις

Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία μηνυμάτων που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής σήμανσης υγείας, καθένα από τα οποία εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό: (i) προειδοποιητική λέξη για να προσελκύσει την προσοχή. ii) εντοπισμός του προβλήματος, iii) επεξήγηση των συνεπειών σε περίπτωση έκθεσης στο πρόβλημα· και (iv) οδηγίες για την αποφυγή του προβλήματος.

Προτείνουμε τον ακόλουθο τύπο προειδοποιητικών σημάνσεων για προϊόντα που περιέχουν ψυχοδραστικές ουσίες:

Προτείνουμε τον ακόλουθο τύπο προειδοποιητικών σημάνσεων για προϊόντα που ΔΕΝ περιέχουν ψυχοδραστικές ουσίες:

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΜΑΣ?